In English

The missing link - A proposal for how to make the harbour cranes dance again

Hanna Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-02-17. Den ändrades senast 2015-02-17

CPL ID: 212731

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek