In English

On the development of an SEA-model for a 3D-solid. Theory and implementation.

Daniel Norgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:6, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-02-17. Den ändrades senast 2015-02-17

CPL ID: 212703

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek