In English

Evaluation of masking sounds in an existing open-plan office

Johannes Carlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:164, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: sound masking, masking sounds, performance, speech transmission index, distraction distance, serial recall task, open-plan office.Publikationen registrerades 2015-02-17. Den ändrades senast 2015-02-17

CPL ID: 212702

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek