In English

Maintenance optimization of offshore wind power

Anton Gustavsson ; Erik Nyberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-02-11. Den ändrades senast 2015-02-11

CPL ID: 212421

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek