In English

Environmental assessment and sustainable stormwater planning with regard to climatechange through multi-criteria analysis (MCA)

Nathalie Bergqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: multicriteria analysis (MCA), urban stormwater, dry pond, macadam basin, sustainable stormwater management, pollutant removal, combined urban drainage system, urban climate change.Publikationen registrerades 2015-02-11. Den ändrades senast 2015-02-11

CPL ID: 212409

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek