In English

Throughput analysis of massive MIMO uplink with one-bit ADCs

Sven Jacobsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX006/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-02-10. Den ändrades senast 2015-02-10

CPL ID: 212361

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek