In English

A study of MIMO precoding algorithm in WCDMA uplink

Sheng Huang ; Mengbai Tao
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX044/2014, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-02-10. Den ändrades senast 2015-02-10

CPL ID: 212360

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek