In English

Rollover prevention by rear wheel steering and rection wheel for unmanned ground vehicle

Johan S Lövgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX003/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-02-10. Den ändrades senast 2016-12-06

CPL ID: 212356

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek