In English

Measurements and channel modelling of microwave line-of-sight MIMO links

Karl Rundstedt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX007/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-02-10. Den ändrades senast 2015-02-10

CPL ID: 212355

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek