In English

Modeling and interaction control of a robot manipulator

Erik Skoog ; David Stenman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX064/2014, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-02-10. Den ändrades senast 2015-02-10

CPL ID: 212350

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek