In English

Approaching the Chinese market: A view from the vehicle inspection industry for Opus Group

Yujian Lu ; Edon Idrizi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2014:101, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-02-09. Den ändrades senast 2015-02-09

CPL ID: 212316

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek