In English

In the search for special characteristics using FMEA

Karin Ahlberg ; Sebastian Jönsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2014:077, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-02-09.

CPL ID: 212314

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek