In English

Strategi för Forsåkersområdet - Bevarande och omvandling av en stadsnära industrimiljö

A strategy for Forsåker area - conservation and transformation of a centrally located industrial area

Therese Setterborg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-02-03. Den ändrades senast 2015-02-03

CPL ID: 212062

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek