In English

Skidhjälm för friåkning - Produktutveckling med användaren i fokus

Ski helmet for freeriding - Produkt development focusing on the user

Oscar Ternbom
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-06-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 21205

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek