In English

Welcome to Rainbow Island - A visionary environment made by 100 % recycled plastic

Elsa Boman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-02-03. Den ändrades senast 2015-02-03

CPL ID: 211975

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek