In English

A Constantly Changing Future: How to Keep Strategies Competitive by Utilizing Trends in the Environment

Johanna Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2015:004, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-02-03. Den ändrades senast 2015-02-03

CPL ID: 211969

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek