In English

Exploring Project Management in Open Innovation Projects A multiple case study investigating practices, challenges and future development

Francesca Cococcioni ; Ludovico De Giudici
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2015:002, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-02-03. Den ändrades senast 2015-02-03

CPL ID: 211968

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek