In English

Senectus collective - En konceptstudie av framtidens boende för äldre

Senectus collective

Hanna Vilhelmsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-02-02. Den ändrades senast 2015-02-02

CPL ID: 211921

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek