In English

Virtuell träning, strukturering och användning av information i ett PLM system för monteringsutbildning

Virtual Training, Structuring and Usage of Information in a PLM System for Assembly Education

Kristoffer Johansson ; Mikael Rengstedt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-06-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 21185

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek