In English

Application of FRP materials in Culvert Road Bridges - A feasibility study with focus on mechanical behavior and lifecycle cost analysis

Jincheng Yang ; LINA KALABUCHOVA
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Culvert, Pettersson-Sundquist design method, FRP, Mechanical behavior,FE-analysis, Life-cycle cost analysisPublikationen registrerades 2015-01-29. Den ändrades senast 2017-03-21

CPL ID: 211723

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek