In English

Transition Hub - En mötesplats för omställning till ett hållbart samhälle

Transition Hub - The concept of a meeting place for the transition towards a sustainable future

Amanda Sten
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-01-27. Den ändrades senast 2015-01-27

CPL ID: 211562

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek