In English

Stakeholder relations and Public participation in Peri-urban Water and Sanitary management A case study on NGOs and CPR-management in Cochabamba, Bolivia

Sima Abdollahi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:146, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: NGOs, Water, Sanitation, Stakeholders, Conflicts, Commons, RelationsPublikationen registrerades 2015-01-22. Den ändrades senast 2015-01-26

CPL ID: 211397

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek