In English

Development of a flexible tablet mount focusing on market and user studies

Emil Söderquist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-01-21. Den ändrades senast 2015-02-12

CPL ID: 211287

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek