In English

Controlling release with porous material based on NanoCrystalline Cellulose

Claire Demaille
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: pickering emulsions, NCC, templated material, controlled drug releasePublikationen registrerades 2015-01-21.

CPL ID: 211234

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek