In English

Affective Design to Reduce Aggressive Driving - Is it possible to relax a driver through intentional design of a vehicle interior?

Lobhas Wagh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-01-20. Den ändrades senast 2015-02-12

CPL ID: 211173

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek