In English

Verifiering av matematisk modell för vibrationsdämpare

Alfred Nilsson ; Tom Östgårdh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1652-9901, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-01-20. Den ändrades senast 2015-01-20

CPL ID: 211167

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek