In English

Steepest descent and Newton methods using duality in structural optimization

Håkan Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002. 44 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: structural optimization, FEM, optimal shape, shape derivative, steepest descent, newton's methodPublikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2014-09-29

CPL ID: 21108

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek