In English

On the stability of pressure relief valves - a numerical study using CFD

On the stability of pressure relief valves - a numerical study using CFD

Anna Borg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-01-19. Den ändrades senast 2015-01-19

CPL ID: 211055

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek