In English

Research study on dynamism of ceckhlist in preventive maintenance

Nitish Sridhar ; Rahul Selvam
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-01-19. Den ändrades senast 2015-06-08

CPL ID: 210978

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek