In English

Studio för mekanik och hållfasthetslära - Tillverkning och utveckling av demonstrationsexperiment

Krste Komarovski
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Kandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1654-4676; 2014:07, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-01-16. Den ändrades senast 2015-01-16

CPL ID: 210901

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek