In English

Crack Control of Extended Concrete Walls

Elias Fritzson ; Marcus Eriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: crack control, shrinkage, minimum reinforcement, restraint, extended walls, one-dimensional strip, Eurocode, crack widthsPublikationen registrerades 2015-01-15. Den ändrades senast 2015-01-15

CPL ID: 210786

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek