In English

Alternative Reinforcement Approaches

KARLSSON JOHAN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Concrete, reinforcement, stainless steel, corrosion, durability, FRP, lifecyclePublikationen registrerades 2015-01-15. Den ändrades senast 2015-01-15

CPL ID: 210785

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek