In English

Evaluation of Alternative Fuels from a Heavy-duty Vehicle Perspective

Evaluation of Alternative Fuels from a Heavy-duty Vehicle Perspective

Caroline Hallung
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-01-14. Den ändrades senast 2016-05-26

CPL ID: 210749

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek