In English

Trace Metal Analysis in Lake Sediment

Ofelia Kullerstedt ; Therese Örnmark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:71, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Lake, Sediment, Trace metals, SEP, Beaker test, LeachatePublikationen registrerades 2015-01-08. Den ändrades senast 2015-01-08

CPL ID: 210316

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek