In English

Urban timber - a resilient timber architecture in the city and a vision for mass customization

Anna Esbjörnsson ; James Ford ; Patrik Magnusson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-01-08. Den ändrades senast 2015-01-08

CPL ID: 210252

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek