In English

Analysis and Development of User Interface for Home Care Airflow Generators

Lars-Ola Bligård ; Sofia Wass
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002. Examensarbete / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1651-1875; 14, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Usability, Human Factors Engineering, interface, display, design, Cognitive Walkthrough, airflow generator, ventilator and CPAPPublikationen registrerades 2006-08-28. Den ändrades senast 2014-09-29

CPL ID: 20971

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek