In English

Arbetstillfredsställelse och personalomsättning

Job satisfaction and personnel turnover

Jonas Bergdahl ; Andreas Vikström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-05-31. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 20906

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek