In English

V-sektionens inomhusklimat

Rebecka Ohlsson ; Magnus Bengtsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. 45 s. Examensarbete - Institutionen för energi och miljö, Avdelningen för installationsteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:04, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]

Ett gott inomhusklimat är viktigt för att prestationsförmågan ska hålla sig på en bra nivå. Små avvikelser i ventilationen kan medföra besvär som till exempel trötthet, huvudvärk och försämrade koncentrationssvårigheter. Elever på V-sektionen vid Chalmers tekniska högskola har upplevt bristande inomhusklimat i framförallt de stora föreläsningssalarna där många föreläsningar hålls för ett stort antal människor. Syftet med detta projekt var att kartlägga i vilket skick inomhusklimatet var i dessa salar och vad det fanns för möjliga åtgärder att vidta för att göra det bättre. För att kartlägga klimatet har det bland annat gjorts mätningar av koldioxidhalt och temperatur under föreläsningstid samtidigt som studiebesök har gjorts för att få fram underlag så som reglerparametrar och driftkort för ventilationssystem. Denna kartläggning visade på dåligt optimerade ventilationssystem med antingen kraftig överventilation eller helt avstängd sådan. Slutsatsen av detta har kunnat dras att med en bättre kommunikation mellan brukare och ägare för fastigheten hade synpunkter på klimatet kunnat framföras för att åskådliggöra bristfälligheter som orsakar komfortproblem. Så pass enkla åtgärder som CO2-frånluftsgivare kombinerat med bättre reglerstrategi kan vara tillräckligt för att göra såpass stora förändringar att det blir ett mer trivsamt och lämpligt studieklimat samtidigt som energibesparingar görs.

Nyckelord: Inomhusklimat, ventilation, mätningar, koldioxidhalt, temperatur, driftkort, givare, styrning, energibesparingPublikationen registrerades 2014-12-23. Den ändrades senast 2014-12-23

CPL ID: 208946

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek