In English

Design study into sparse array antenna demonstrators for future satellite systems

Stellan Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX062/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-12-22. Den ändrades senast 2014-12-22

CPL ID: 208882

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek