In English

Monitoring of respiratory and cardiac activity based on piezoelectric textile sensors

David Wristel
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX037/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-12-22. Den ändrades senast 2014-12-22

CPL ID: 208881

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek