In English

Automatic identification and localization of EEG electrodes using photogrammetry

Lin Zhao
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX056/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-12-22.

CPL ID: 208880

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek