In English

Image based velocity profile estimation for pulsed ultrasound velocimetry

Marlene Bonmann
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX060/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-12-22. Den ändrades senast 2017-03-21

CPL ID: 208879

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek