In English

Validation of IMU based on design of experiments - by usage of an indsutrial robot

Jenny Olsén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX017/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-12-22.

CPL ID: 208874

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek