In English

Design of steering wheel force feedback system with focus on lane keeping assistance applied in driving simulator

Abolfazl Tahmasebi Inallu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX063/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-12-22. Den ändrades senast 2014-12-22

CPL ID: 208873

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek