In English

Instrumentpanelers användarvänlighet. En utvärdering i simulator och verklig bil

The usability of car instrument panels. A comparison between testing in a simulator and in a real car

Lillie de Val Ralph
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-05-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 20887

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek