In English

Analys av konceptutvecklingen inom Factory-in-a-Box projektet

Concept development analysis within the Factory-in-a Box project

Ljuca Muriz ; Besim Mesinovic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-05-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 20869

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek