In English

Oil Spill Cost Modelling. Mathematical modelling of oil spill costs in marine environment

Anton Frost ; Anders Schnell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-05-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 20868

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek