In English

Global Safety Assessment of Concrete Structures using Nonlinear Finite Element Analysis

Mattias Blomfors
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: reinforced concrete, nonlinear finite element analysis, safety formats, Key words: reinforced concrete, nonlinear finite element analysis, safety formats,Publikationen registrerades 2014-12-18. Den ändrades senast 2015-12-17

CPL ID: 208540

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek