In English

Designing and evaluating filters for the concept of sound zones

Fredrik Norell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:154, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: digital signal processing, filter implementation, homomorphic filteringPublikationen registrerades 2014-12-15. Den ändrades senast 2014-12-15

CPL ID: 208127

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek