In English

Finite element modeling for cross laminated timber constructions

Nikolaos-Georgios Vardaxis
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:153, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: cross laminated timber, vibration, mobility, impact soundPublikationen registrerades 2014-12-15. Den ändrades senast 2014-12-15

CPL ID: 208125

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek